U wordt aangeklaagd?

Probeer op de eerste plaats te ontdekken, wat er is misgegaan.
Maak er geen welles-nietes spelletje van, maar luister naar uw patiënt/cliënt en probeer hem/haar te begrijpen.
In een aantal gevallen kan een eerlijk en open gesprek probleemoplossend werken, maar dan moet u de oorzaak van de klacht wel kennen.

Soms heeft een beroepsbeoefenaar onbewust en met de beste bedoelingen de grens overschreden, maar voor het College van Toezicht is het niet van belang of er opzet in het spel is.

Neem in het geval van een klacht contact op met uw beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.