Tuchtcolleges voor de complementaire zorg

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de beroepsorganisatie of de opleider.

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.


Vanwege het vacant komen van de positie, is het bestuur van TCZ op zoek naar een

Voorzitter van het bestuur m/v

Het betreft een veelzijdige functie bij een kleine professionele organisatie die de intentie heeft om te groeien en zich te positioneren als landelijk tuchtcollege voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Verdere informatie over deze functie vindt u in dit document.


Beroepscode

Beroepscode vindt u bij onze downloads.