De procedure

Kosten voor een advocaat, gemachtigde of deskundigen zijn voor uw rekening. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. Wel of geen terechtzitting?

Het college kan besluiten dat er geen zitting komt, omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is, of niet zwaar genoeg om tot een tuchtmaatregel te leiden. Er komt ook geen zitting als de klacht bijvoorbeeld een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft.

2. Terechtzitting. 

U krijgt minimaal vier weken van tevoren een uitnodiging voor de terechtzitting. Tijdens de zitting kunt u getuigen en deskundigen oproepen. U kunt ook zelf uw verhaal doen. U bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen

3. Uitspraak. 

Het college doet uiterlijk 10 weken na de zitting uitspraak. De beslissing wordt met redenen omkleed