De procedure

De behandeling van uw klacht duurt minstens een half jaar en meestal langer. De procedure is gratis. Eventuele kosten voor een advocaat of deskundigen zijn voor uw rekening. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. Wel of geen terechtzitting? **1

Het college kan besluiten dat er geen zitting komt, omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is, of niet zwaar genoeg om tot een tuchtmaatregel te leiden. Er komt ook geen zitting als de zaak niet bij het College van Toezicht thuishoort. Bijvoorbeeld als de klager een schadevergoeding eist (daarover beslist niet het tuchtcollege, maar de civiele rechter) of als de klacht een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft.

2. Terechtzitting. 

U krijgt minimaal drie weken van tevoren een uitnodiging voor de terechtzitting. Tijdens de zitting kunt u getuigen en deskundigen oproepen. U kunt ook zelf uw verhaal doen. Maar u bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen. De zittingen zijn meestal openbaar en dus toegankelijk voor publiek en pers. Het tuchtcollege bestaat uit drie of vijf leden: één advocaat**2 en twee leden met hetzelfde beroep (dus niet van dezelfde beroepsorganisatie) als de aangeklaagde zorgverlener.

3. Uitspraak. 

Het college doet uiterlijk twee maanden na de zitting uitspraak. De uitspraak is openbaar. U kunt erbij aanwezig zijn, maar het hoeft niet, want u krijgt de beslissing ook toegestuurd.

[1] Deze tekst is in strijd met het voorliggende tuchtrecht. De voorzitter van de Raad wordt voorzitter van het College van Toezicht en heeft het recht om een zaak niet ontvankelijk te verklaren. Dit heeft ook te maken met de samenstelling van de Raad. Die is therapie afhankelijk.

[2] De voorzitter van de Raad en het Hof moeten voldoen aan de vereisten tot benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank als gesteld in art. 48 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. De andere leden zijn registertherapeuten, die minimaal vijf jaar werkzaam zijn als beroepsbeoefenaar binnen de natuurlijke gezondheidszorg.