Uitspraken en downloads

Kindertherapie
Kinderombudsman :
 1. Download

Ayurveda therapeut :
 1. Download
Acupuncturist :
 1. Download
Geheimhoudingsplicht :
 1. Download
Grensoverschrijdende behandeling :
 1. Download
Handelen therapeut :
 1. Download
Hoger beroep zorggever en zorgdrager :
 1. Download
Iriscopist :
 1. Download
Klachtencommissie :
 1. Download
Relatie zorggever en zorgvrager :
 1. Download
Seksuele intimidatie :
 1. Download
Stalking richting therapeut :
 1. Download
Uitspraak dossier relatietherapie :
 1. Download
Zorggever en zorgvrager :
 1. Download
Algemeen
Basismodel meldcode :
 1. Download
Beroepscode (voorbeeld) :
 1. Download
Beroepscode :
 1. Download
Patiëntveiligheid (VVD) :
 1. Download
Rechten van de patient :
 1. Download
Rechten van het kind :
 1. Download
Toelichting wetsvoorstel cliëntenrechten zorg :
 1. Download
Wet cliëntenrechten zorg :
 1. Download
Ombudsman Afl.10:
 1. Download
Gescheiden ouders :
 1. Download
- Parentificatie wetgeving :
 1. Download
- Het recht op informatie :
 1. Download
- Toestemming behandeling :
 1. Download
- Dubbele toestemming :
 1. Download
Reglement Tuchtrecht :
 1. Download