Tuchtcolleges voor de complementaire zorg

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de beroepsorganisatie of de opleider.

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Toezicht. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Beroepscode en reglement tuchtrechtspraak

Een beroepscode het reglement Tuchtrechtspraak vindt u bij onze downloads.

Algemeen

Tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, hierna te noemen TCZ, wordt in eerste aanleg uitgeoefend door een College van Toezicht, hierna te noemen college. Dit college is bevoegd tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg indien degene over wie wordt geklaagd, hierna te noemen ‘verweerder’, die ten tijde van het desbetreffende handelen of nalaten onderhevig was aan de tuchtrechtspraak van TCZ.

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook de het reglement van de opleiding.

Voor wie klager en verweerder kunnen zijn, wordt verwezen naar het tuchtreglement dat vinden onder de tab uitspraken en downloads in het menu

Een beroepsbeoefenaar die onderhevig is aan het tuchtrecht dient aangesloten te zijn bij een beroepsorganisatie waarmee de TCZ een overeenkomst is aangegaan.