De procedure

Kosten voor een advocaat of deskundigen zijn voor uw rekening. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Vooronderzoek
  Tijdens het vooronderzoek kunnen beide partijen indien gewenst en noodzakelijk hun standpunten schriftelijk en mondeling toelichten bij het college. Soms is er in goed overleg een oplossing mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een misverstand. De procedure stopt dan en de klacht wordt ingetrokken. Maar dat kan alleen als beide partijen daarmee akkoord gaan.
   
 2. Wel of geen terechtzitting?
  Het college kan besluiten dat er geen zitting komt omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is, of niet zwaar genoeg om tot een tuchtmaatregel te leiden. Er komt ook geen zitting als de klacht bijvoorbeeld een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft.
   
 3. Terechtzitting
  Tijdens de zitting kunt u getuigen en deskundigen oproepen. U kunt ook zelf uw verhaal doen. Maar u bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen. 
   
 4. Uitspraak
  Het College doet schriftelijk uitspraakbinnen 10 weken na mondelinge behandeling. De uitspraak is met redenen omkleed. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht staat hoger beroep open.