De procedure

De behandeling van de klacht duurt tenminste een half jaar en meestal langer. De procedure is gratis, eventuele kosten voor een advocaat of deskundigen zijn voor uw rekening. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Vooronderzoek
  Tijdens het vooronderzoek kunnen beide partijen hun standpunten schriftelijk en mondeling toelichten bij iemand van het college. Soms is er in goed overleg een oplossing mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een misverstand. De procedure stopt dan en de klacht wordt ingetrokken. Maar dat kan alleen als beide partijen daarmee akkoord gaan.
   
 2. Wel of geen terechtzitting?
  Het college kan besluiten dat er geen zitting komt omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is, of niet zwaar genoeg om tot een tuchtmaatregel te leiden. Er komt ook geen zitting als de zaak niet bij het College van toezicht thuishoort. Bijvoorbeeld als de klager een schadevergoeding eist (daarover beslist niet het college van toezicht, maar de civiele rechter) of als de klacht een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft.
   
 3. Terechtzitting
  U krijgt minimaal drie weken van tevoren een uitnodiging voor de terechtzitting. Tijdens de zitting kunt u getuigen en deskundigen oproepen. U kunt ook zelf uw verhaal doen. Maar u bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen. De zittingen zijn meestal openbaar en dus open voor publiek en pers. Het college van toezicht bestaat drie of vijf leden: één jurist en twee of vier leden uit uw beroepsgroep. Niet ingeschreven bij dezelfde beroepsorganisatie.
   
 4. Uitspraak
  Het college doet uiterlijk twee maanden na de zitting uitspraak. De uitspraak is openbaar. U kunt erbij aanwezig zijn, maar het hoeft niet, want u krijgt de beslissing ook toegestuurd. Als de uitspraak instructief is voor anderen, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. Uw naam wordt dan niet in de uitspraak vermeld. De anonieme uitspraken worden ook gepubliceerd op deze website.