De tuchtcolleges

College van toezicht

Het College van Toezicht en het College van Beroep oordelen met drie of vijf leden.

De voorzitter en de leden van de beide colleges worden benoemd door het bestuur van TCZ. Het College van Toezicht en het College van Beroep oordelen met drie of vijf leden. 

De leden van de colleges zijn beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg en werkzaam zijn als zorgverlener binnen de complementaire zorg.

Leden van het College mogen niet zijn aangesloten bij dezelfde beroepsvereniging als de verweerder. 


College van beroep

De leden kunnen geen zitting hebben in het College van Beroep voor een zaak, waarover zij in het College van Toezicht reeds geoordeeld hebben.

Secretaris
De colleges worden bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van het College van Toezicht of het College van Beroep