Hoger beroep

Tegen een beslissing van de Raad kunnen klager, of beroepsbeoefenaar in hoger beroep gaan bij het College van Beroep van de TCZ.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij de ambtelijk secretaris van de TCZ binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak van het College van Toezicht.

Gedurende het hoger beroep wordt de beslissing van de Raad geschorst.

Beroepschrift indienen

In het beroepsschrift staat:

  • Waartegen u beroep aantekent, met een zo uitgebreid mogelijke argumentatie;
  • Uw naam en adres;

Voor het overige wordt verwezen naar het reglement Tuchtrechtspraak