Hoger beroep

Tegen een beslissing van de Raad kunnen klager of beroepsbeoefenaar in hoger beroep gaan bij het College van Beroep van de TCZ.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bureau van de TCZ binnen 30 dagen na dagtekening van de uitspraak van het College van Toezicht.

Het bepaalde onder procedure bij de Raad en procedure ter zitting is overeenkomstig van toepassing. De artikelen 9 t/m 11 zijn niet van toepassing.[1]

Gedurende het hoger beroep wordt de beslissing van de Raad geschorst.

Beroepschrift indienen

In het beroepsschrift staat:

  • Waartegen u beroep aantekent, met een zo uitgebreid mogelijke argumentatie;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;

U moet het beroepschrift binnen zes weken na verzending van de uitspraak indienen bij het regionaal tuchtcollege dat de uitspraak deed. Het regionale tuchtcollege verstuurt het beroepschrift met het procesdossier naar het Centraal Tuchtcollege.[2]

Medisch tuchtcollege: Als uw klacht is afgewezen of niet in behandeling is genomen, kunt u bij het Centraal Tuchtcollege in hoger beroep gaan. U kunt dus niet in beroep gaan als uw klacht als gegrond is beoordeeld en u de opgelegde maatregel te licht vindt. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

De procedure in hoger beroep is bijna dezelfde als de behandeling bij een regionaal tuchtcollege. Alleen het vooronderzoek is niet verplicht en vindt daarom alleen in

[1] Artikelen komen niet overeen met tuchtrecht nieuwe stijl.
[2] Tekst centraal tuchtcollege cursief, beslissen welke kant we op willen.