Hoger beroep

Als aangeklaagde heeft u altijd het recht om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van het College van Toezicht. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

De procedure in hoger beroep is bijna hetzelfde als de behandeling bij een college van toezicht. Alleen het vooronderzoek is niet verplicht en vindt daarom alleen in uitzonderlijke gevallen plaats.

Van een beslissing van de Raad kunnen klager en verweerder in hoger beroep komen bij het College van Beroep van de TCZ.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bureau van de TCZ binnen een termijn van 2 maanden n na dagtekening van de uitspraak van het College van Toezicht.

Op de procedure van beroep zijn de artikelen 21-22 (lid1 college van toezicht wordt college van beroep) - 23 van het formele tuchtrecht van toepassing.

Gedurende het hoger beroep is de beslissing van de Raad geschorst.

Beroepschrift indienen
In het beroepsschrift staat:

  • Waartegen u beroep aantekent, met een zo uitgebreid mogelijke argumentatie
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening