Hoger beroep

Als aangeklaagde heeft u altijd het recht om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van het College van Toezicht. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

De procedure in hoger beroep is bijna hetzelfde als de behandeling bij een College van Toezicht. 

Van een beslissing van Het College van Toezicht kunnen klager en verweerder in hoger beroep komen bij het College van Beroep van de TCZ.

Het beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bureau van de TCZ binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de uitspraak van het College van Toezicht.

Gedurende het hoger beroep is de beslissing van de Raad geschorst.

Beroepschrift indienen
In het beroepsschrift staat:

  • Waartegen u beroep aantekent, met een zo uitgebreid mogelijke argumentatie
  • Uw naam en adres