Over wie kunt u klagen?

U kunt klagen over een beroepsbeoefenaar die ten tijde van de behandeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het RBCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van de beroepsorganisatie waarbij hij/zij is aangesloten en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een zorgverlener die ten tijde van de behadeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het TCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn/haar beroepsorganisatie en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een student, die door de beroepsorganisatie of de opleiding is aangemeld voor het TCZ en daarom onderworpen is aan het tuchtrecht.