Rechtsbijstand

U kunt u laten bijstaan door een raadsman of een gemachtigde. U moet degene daarvoor schriftelijk machtigen.

Eenraadsman kan u adviseren om een bepaalde deskundige te laten oproepen, of helpen bij het opstellen van een klaagschrift. Juridische bijstand of vertegenwoordiging is niet verplicht. U kunt zelf uw klacht nader toelichten, ook tijdens een terechtzitting.

De kosten
De kosten voor het inhuren van een raadsman komen voor uw eigen rekening. In sommige gevallen heeft u recht op een 'toegevoegd advocaat'. Dan neemt de overheid (een gedeelte van) die kosten voor haar rekening. Informatie hierover is te vinden bij het Juridisch Loket en in de brochure 'Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?'.