Rechtsbijstand

U kunt u laten bijstaan door een raadsman (jurist)[1] of u laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld een familielid of arts. U moet diegene daarvoor schriftelijk machtigen.

Een jurist kan u adviseren om een bepaalde deskundige te laten oproepen, of helpen bij het opstellen van een klaagschrift. Juridische bijstand of vertegenwoordiging is niet verplicht. U kunt zelf uw klacht nader toelichten, ook tijdens een terechtzitting.

De kosten
De kosten voor het inhuren van een raadsman komen meestal voor uw eigen rekening. In sommige gevallen heeft u recht op een 'toegevoegd advocaat'. Dan neemt de overheid (een gedeelte van) die kosten voor haar rekening. Informatie hierover is te vinden bij het Juridisch Loket en in de brochure 'Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?'.

[1] Huidig tuchtrecht: u kunt zich bij laten staan door een advocaat, machtiging ontbreekt, aanpassen in het nieuwe tuchtrecht.