Rechtsbijstand

U kunt u laten bijstaan door een raadsman (jurist), of een gemachtigde. U moet degene daarvoor schriftelijk machtigen.
Een jurist kan u adviseren om een bepaalde deskundige te laten oproepen. Juridische bijstand of vertegenwoordiging is niet verplicht. U kunt ook zelf uw klacht nader toelichten, ook tijdens een terechtzitting. De kosten voor het inhuren van een raadsman zijn voor uw eigen rekening of die van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.