Tuchtmaatregelen / sancties

Als het college de klacht gegrond vindt, dan kan het de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing: verweerder  en zijn  beroepsgroep worden erop gewezen dat het zo niet moet.
  • Berisping: verweerder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen.
  • Geldboete (max. € 4.500,-)
  • Schorsing inschrijving RBCZ/TCZ-register: verweerder wordt maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk.*
  • Gedeeltelijke ontzegging uitoefening beroep: u mag een aantal handelingen niet meer uitoefenen, maar blijft wel geregistreerd staan.
  • Schrappen uit RBCZ/TCZ-register: u mag uw beroep niet meer uitoefenen.

Het college kan een klacht ook gegrond verklaren zonder dat het een maatregel oplegt.

*Indien een beroepsbeoefenaar is aangemeld bij een zorgverzekeraar door de RBCZ/TCZ dan zullen schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen uit het RBCZ register gemeld worden bij de betreffende zorgverzekeraar.

Studentberoepsbeoefenaren worden gedurende de periode van schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen op de zwarte lijst van de RBCZ/TCZ geplaatst. Verdere maatregelen vallen onder het reglement van de opleider en zijn omschreven in de overeenkomst tussen de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg en het opleidingsinstituut.