Waarover kunt u klagen?

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook de het reglement van de opleiding. Dit zijn twee normen waaraan uw zorgverlener zich moet houden. Hieronder staan enkele voorbeelden. Daarnaast zijn er tal van andere situaties die onder de tuchtnormen vallen.

Zorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten
Dit kan over zeer uiteenlopende zaken gaan. 

  • Bijvoorbeeld: Een verkeerde of te late diagnose
  • Onvoldoende informatie verstrekken over de behandeling, de gevolgen van die behandeling en eventuele alternatieven
  • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde middelen
  • Schenden van het beroepsgeheim
  • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
  • Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag

Handelen in algemeen belang van de individuele gezondheidszorg
Deze norm gaat over het algemeen functioneren van de zorgverlener. Bijvoorbeeld: 

  • Weigeren deel te nemen aan een waarnemingsregeling
  • Onjuist declareren van rekeningen bij een ziektekostenverzekeraar
  • Onjuist optreden in de media, bijvoorbeeld het onnodig creëren van onrust