Wat zijn de maatregelen?

Als het College van Toezicht uw klacht gegrond vindt, dan kan het de volgende maatregelen opleggen: 

  • Waarschuwing: de zorgverlener en de beroepsgroep worden erop gewezen dat het zo niet moet.
  • Berisping: de zorgverlener heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen.
  • Geldboete: maximaal € 4.500,-
  • Schorsing inschrijving RBCZ/TCZ register*: Het beroep mag tijdelijk niet worden uitgeoefend. De zorgverlener wordt maximaal één jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk.
  • Gedeeltelijke ontzegging uitoefening beroep: De zorgverlener mag een aantal handelingen niet meer uitoefenen, maar blijft wel geregistreerd staan.
  • Schrappen uit RBCZ-register: De aangeklaagde zorgverlener mag zijn/haar beroep niet meer uitoefenen.

Let op! Het college kan een klacht ook gegrond verklaren zonder dat het een maatregel oplegt.

*Indien een therapeut is aangemeld bij een zorgverzekeraar door RBCZ/TCZ, dan zullen schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen uit het RBCZ-register gemeld worden bij de betreffende zorgverzekeraar.

Studenttherapeuten worden gedurende de periode van schorsing, gedeeltelijke ontzegging en schrappen, op de zwarte lijst van RBCZ/TCZ geplaatst. Verdere maatregelen vallen onder het reglement van de opleider.