Welke personen kunnen klagen bij het tuchtcollege?

De volgende personen kunnen klagen bij het tuchtcollege:

 • De patiënt (u bent de directe belanghebbende).
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de patiënt).
 • Degene aan wie door de directe belanghebbende een opdracht is verstrekt tot het indienen van een klacht. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht.
 • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:

 • Kinderen tot 16 jaar.

  Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling.
  Daarom moeten ook beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.

 • Kinderen vanaf 16 jaar.

  Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd te zijn door de directe belanghebbende.

In verband met de discussie over de positie van gescheiden ouders met betrekking tot de zorg, kunt u de volgende stukken op de TCZ-website downloaden.