U wordt aangeklaagd

U bent een therapeut die ingeschreven is in het RBCZ register, mits deze therapeut zijn verplichtingen t.o.v. de beroepsorganisatie en de TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U bent een zorgverlener die ingeschreven is in het TCZ register. Mits deze therapeut zijn verplichtingen t.o.v. de beroepsorganisatie en de TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U bent een student die door de opleiding is aangemeld voor het TCZ en derhalve onderhevig is aan het tuchtrecht.


Door wie kunt u aangeklaagd worden?

U kunt aangeklaagd worden door:

  • De patiënt
  • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de patiënt)
  • Degene die aan de aangeklaagde een opdracht heeft verstrekt en gemachtigd heeft
  • De inspecteur voor de volksgezondheid.